Pozvánka na Benefiční koncert První adventní svíčka pro charitu
21. listopadu 2022 Články

Pozvánka na Benefiční koncert První adventní svíčka pro charitu

Přijměte naše pozvání na Benefiční koncert První adventní svíčka pro charitu, který se uskuteční v neděli 27. listopadu v 19.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře. Na adventní čas nás naladí Smíšený komorní pěvecký sbor V O X nymburgensis. Výtěžek benefice bude věnován charitnímu Centru Přístav na pracovní uplatnění klientů se zdravotním handicapem.

Přípravy na benefiční koncert vrcholí a my se těšíme na adventní program Smíšeného komorního pěveckého sboru V O X nymburgensis pod vedením MgA. Jana Mikuška. Předvánoční atmosféru koncertu dokreslí tradiční výstava „Už zase nastává vánoční čas“. Ve vyzdobeném kostele sv. Jana Nepomuckého si budete moci prohlédnout výrobky klientů Centra Přístav s vánoční tématikou, které si můžete zakoupit a potěšit své blízké malým dárkem. Vstupné je dobrovolné.

Výtěžek akce přispěje charitnímu Centru Přístav na pravidelnou podporu nácviku, posilování a rozvoje pracovních a sociálních dovedností našich klientů se zdravotním znevýhodněním. „Ti zpravidla nemají možnost získat zaměstnání na otevřeném ani chráněném trhu práce. Proto jsme letos otevřeli rychlé občerstvení a veřejné toalety v přízemí budovy. Tato benefice je jednou z akcí, jak získat finanční zdroje, abychom mohli zaměstnat naše klienty i v příštím roce“, říká Robert Otruba, ředitel kutnohorské charity.

Veřejnost má možnost benefici podpořit dobrovolným vstupným, zakoupením sponzorské vstupenky v místě koncertu nebo zakoupením výrobků klientů centra. Děkujeme partnerům koncertu. Jejich podpory si velmi vážíme. Benefici podpořili Město Kutná Hora, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, ČSOB Leasing a.s., Korona s.r.o., KHnet.info, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Foxconn, LEPOR reklamní agentura. Výtěžek dobročinné benefice zdvojnásobí Nadace Divoké husy.

tisková zpráva Oblastní charity Kutná Hora

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb