Převzali jsme novou Škodu Octavii pro Středisko Na Sioně
27. července 2020 Články

Převzali jsme novou Škodu Octavii pro Středisko Na Sioně

V pátek 24. července jsem si dojeli pro novou Škodu Octavii combi pro Středisko Na Sioně. Automobil nám umožní nabídnout novým rodinám v nepříznivé situaci, které oslovily ranou péči, bez odkladu první návštěvu. 

Uspěli jsme v dubnové výzvě ŠKODA AUTO grantového programu MOBILITA a jsme jednou z obdarovaných organizací poskytující terénní sociální služby.

Nový automobil Škoda Octavia Combi nám umožní rozšířit počet služebních vozů Střediska Na Sioně a poradkyně rané péče tak nebudou muset omezovat nebo odkládat návštěvy dětí v rodinách z důvodu nedostupného auta, jako tomu je doposud.

Ročně navštívíme více než 120 rodin a najezdíme při tom více než 30 000 km. Každým rokem počet rodin, které potřebují naší pomoc, stoupá. Auta potřebná ke službě nelze ale z běžnýc dotačních prostředků získat. Díky daru, z projektu ŠKODA AUTO pomáhá, budeme moci zajistit potřebnou frekvenci služby. Je důležité, aby rodina dítěte zdravotně znevýhodněného dostala potřebnou podporu včas a v potřebné šíři. Nový automobil nám umožní navýšit úvazky poradců a rozšířit kapacitu služby o 10 rodin na 85 rodin, kterým budeme moci v jednu dobu pomáhat.

Již 16. rok jezdí poradkyně rané péče Střediska Na Sioně do rodin dětí do 7 let, které mají zdravotní znevýhodnění.  Podporujeme rodiny tak, aby porozuměly potřebám svého dítěte a dokázaly využít všechny schopnosti a možnosti rozvíjet své dítě v potřebných oblastech. Rodinám poskytujeme odbornou pomoc a společně hledáme východiska z jejich složitých životních situací. Abychom mohli jezdit za dětmi s postižením a pomáhat nejen jim, ale celé jejich rodině, potřebujeme další auto. Naši službu nabízíme pro celý Středočeský kraj.

FOTOGRAFIE Z PŘEDÁNÍ AUTOMOBILU

750x200 px

 

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb