Tři králové přijdou!
8. prosince 2020 Články

Tři králové přijdou!

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2021 jsou v plném proudu. S jistotou v tuto chvíli víme, že Tři králové přijdou ONLINE a Vy budete moci přispět do ONLINE pokladničky přímo pro Oblastní charitu Kutná Hora. Jestli tříkrálová koleda bude znít lednovými ulicemi zatím, s ohledem na epidemiologickou situaci, nevíme. Přesto se připravujeme i na koledu v rouškách tak, abychom ochránili naše koledníky i příznivce.

Bude se po novém roce koledovat? Bude! Koledníci u Vás zazvoní ONLINE! Otevřete jim ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků a vy je posloucháte. Poslechněte si tříkrálovou písničku a přispějte třem králům do kasičky. Navštivte koledu na www.trikralovasbirka.cz a koleda navštíví vás. Oblastní charitě Kutná Hora můžete přispět už v průběhu vánočních svátků na ÚČET: 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 77705011.

Jistou variantou koledování budou i zapečetěné pokladničky umístěné ve vašem městě nebo obci, kde budete moci přispět v termínu od 1. do 24. ledna bez ohledu na to, zda budou moci dorazit tříkráloví koledníčci. Informace o těchto pokladničkách najdete na webových stránkách Oblastní charity www.kh.charita.cz/trikralova-sbirka/. Pokud nám epidemiologická situace dovolí fyzickou koledu s omezeními, proběhne v sobotu 9. ledna, za dodržení hygienických opatření.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2021 bychom rádi pořídili automobil pro stále se rozšiřující terénní službu pro klienty Občanské poradny a pro lidi bez domova. Každý rok také financujeme ze sbírky provoz a činnost Dobrovolnického centra, které koordinuje práci dobrovolníků v nemocnicích, domovech pro seniory a střediscích charity. Byli to také dobrovolníci, kteří neváhali a hned při první vlně koronaviru zahájili pomoc seniorům při zajišťování nákupů, vyzvedávání léků a šití nedostatkových roušek. Na 800 dobrovolníků také každý rok pomáhá s Tříkrálovou sbírkou na Kutnohorsku, Čáslavsku a Poděbradsku.

V čem bude také koleda jiná? „Nechceme Vás ochudit o koledování, ani požehnání, které koledníci do domů přinášejí. Abychom zmírnili finanční propad sbírky, který odhadujeme až 80%, rozhodli jsme se za této situace kromě obcí oslovit a zapojit do tříkrálové koledy také firmy z Kutnohorska, Čáslavska i Poděbradska. V těchto oblastech působíme a poskytujeme sociální služby, říká Robert Otruba, ředitel Oblastní charity. „Víme, že situace v letošním roce zkomplikovala život jednotlivcům, rodinám i firmám. Pokud nám
i přesto chcete pomoci, můžete se zapojit jako dobrovolníci nebo zaměstnanci firmy. Přivezeme tříkrálovou pokladničku přímo k Vám do firmy nebo Vás zapojíme do koledy ONLINE.“

Pro více informací můžete napsat Jindřišce Vinické, koordinátorce Tříkrálové sbírky na e-mail jindriska.vinicka@kh.hk.caritas.cz. Veškeré aktuální informace k tříkrálové sbírce také naleznete na webových stránkách Oblastní charity Kutná Hora.

Tisková zpráva: Tři králové přijdou!

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb