Tříkrálová sbírka kutnohorské Oblastní charity je sečtena. Letošní výsledek je rekordní!
24. ledna 2020 Články

Tříkrálová sbírka kutnohorské Oblastní charity je sečtena. Letošní výsledek je rekordní!

Letošní výtěžek jubilejní 20. Tříkrálové sbírky je rekordních 865 640 Kč, což je o 110 030 Kč více než v loňském roce. Zapečetěno bylo 200 pokladniček. Do sbírky se zapojilo 70 měst a obcí v regionu Kutnohorska, Čáslavi a Poděbradech.

Sbírka se letos uskutečnila ve dvou termínech. První povánoční víkend 4. ledna proběhla v Čáslavi, kde se vybralo 46 146 Kč. Další sobotu 11. ledna se koledovalo v Kutné Hoře s výtěžkem 215 617 Kč a v Poděbradech, kde malí koledníci přinesli v pokladničkách 44 410 Kč. Nově se do koledování zapojily tři obce: Horušice, Borová a Útěšenovice. Pokud chcete vědět, kolik tři králové vybrali ve vašem městě či obci, podrobné výsledky najdete na webu kutnohorské charity www.kh.charita.cz/trikralova-sbirka/ nebo celorepublikové výsledky na webu www.trikralovasbirka.cz.

Prostředky získané ve sbírce nyní poputují na společné celorepublikové konto, následně jsou pak rozděleny podle tradičního klíče - 65 % se vrací zpět do naší organizace, 15 % je určeno pro větší diecézní projekty, 10 % na humanitární pomoc v ČR i zahraničí, 5 % na projekty Charity ČR a 5 % pokrývá náklady na uspořádání sbírky v celé ČR.

Záměrem jubilejní dvacáté sbírky v našem regionu je financování nového auta pro službu rané péče ve Středisku na Sioně, kdy pracovnice jezdí do rodin po celém Středočeském kraji za dětmi různě znevýhodněnými. Část finančních prostředků ze sbírky bude využito na příměstské tábory pro děti Rodinného centra Kopretina v Čáslavi a aktivity pro předškoláky a školáky Centra Maják. Z tříkrálových darů se podpory dočkají rovněž dobrovolnické programy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Část výtěžku půjde také lidem v nouzi a rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Děkujeme malým i velkým koledníkům, vedoucím skupin, štědrým dárcům, organizátorům a všem dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhají. Letos Vás bylo více než 800 a bez Vaší pomoci bychom sbírku těžko mohli uskutečnit“, říká Jindřiška Vinická, vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátorka sbírky.

Jubilejní Tříkrálová sbírka v lednu oslavila 20. narozeniny, ale nekončí. Dobrá zpráva pro ty z vás, kteří jste zrovna nebyli doma v čase koledování nebo vaše město či obec není zapojená do sbírky a chtěli jste přispět, sbírka je otevřená celoročně. Přispívat lze i nadále na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90. (zdroj TZ, mom)

Výtěžek jubilejní 20. Tříkrálové sbírky 2020.

Fotogalerie Tříkrálové sbírky na Kutnohorsku.

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb