Učíme se novou metodu práce s klientskými rodinami
21. května 2021 Články

Učíme se novou metodu práce s klientskými rodinami

Nová forma pomoci zejména rodinám s dětmi se specifickými problémy se nazývá videotrénink interakcí. Vzdělávacím procesem prochází kolegyně ze Střediska Na Sioně. V mnoha evropských zemích tato metoda pomáhá již bezmála 30 let.

Co je metoda VTI?

Videotrénink interakcí (VTI) je metodou intervence, která je využívána při poruchách komunikace (zejména při poruchách interakce rodič - dítě, učitel - žák, pomáhající - klient) nebo jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním/pomáhajícím systému.

Jak funguje metoda VTI?

Videotrenér používá kameru proto, aby posílil nebo upozornil na určité stránky svého klienta (rodiče, učitele, pracovníka apod.) nebo podpořil komunikační kompetence. Důležitým faktorem je základní předpoklad VTI, že zachycení úspěšné komunikace, úspěšného chování, je cestou ke změně.

Videokamera není v rukou videotrenéra nástrojem k usvědčování, kontrole nebo pouhé dokumentace "objektivních" nedostatků. Abychom natočili dobré a pro budoucí rozhovor užitečné záběry, musíme mít dobře připravený plán, musím mít jasno, co je žádoucí změnou, jak jí chceme dosáhnou a co natáčet právě nyní, aby to bylo užitečné pro klienta. Být dobrým videotrenérem neznamená  "pouze" rozumět komunikaci a znát její zákonitosti, ale také rozumět klientům a být empatický po celou dobu spolupráce. Pořídit dobrou nahrávku znamená podniknout nejdůležitější krok na cestě k dobré práci a dobrému výsledku spolupráce s klientem.(Zdroj: SPIN,z.s. VTI-Modul I)

Za podporu a možnost proškolení pracovnice Střediska Na Sioně a tím i možnost dalšího zkvalitnění a profesionalizace služeb střediska děkujeme Philip Morris a.s. a  Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO.

PM_Blue_Horizontal_Logo_50_50

image

 

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb