Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
11. února 2021 Články

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

Naše upřímné poděkování při letošní netradiční Tříkrálové sbírce všem dobrovolníkům, organizátorům, darcům i partnerům.

Milí přátelé Tříkrálové sbírky.

Letošní sbírka byla jiná, netradiční. Kašpar, Melichar a Baltazar nezazvonili u Vašich dveří, aby zazpívali radostnou tříkrálovou písničku a osobně Vám nepřinesli požehnání do Vašich domovů. Nemohli jste s nimi prohodit milá slůvka a vzájemně se obdarovat osobním setkáním a darem do kasiček. Přesto se sbírka uskutečnila díky vstřícnosti partnerů, kterým situace dovolila umístit tříkrálové kasičky, a poprvé ve své historii jsme vyzkoušeli novou formu darování online.

Letošní výtěžek se nepřibližuje k výtěžkům z minulých let. Přesto máme velkou radost z částky 393 928 Kč, která se skládá z Vašich darů do 117 kasiček ve výši 292 011 Kč. Online platby nám přinesly dalších 101 917 Kč k 31. 1. 2021. Konečnou částku tříkrálového koledování budeme znát až na konci dubna. Do té doby pokračuje tříkrálová sbírka online na www.trikralovasbirka.cz.

Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali za pomoc a podporu při organizaci Tříkrálové sbírky 2021. Děkujeme všem partnerům, firmám, farnostem, obchodům a obcím na Kutnohorsku, Čáslavsku
a Poděbradsku, že nám vyšli vstříc s umístěním tříkrálových pokladniček. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispěli do pokladniček nebo poslali svůj dar online. Jsme si vědomi toho, že situace je pro mnohé z Vás složitá a prožíváte nelehké časy. O to více se Vašich darů vážíme a děkujeme za ně.

Výtěžek tříkrálové sbírky je určen na podporu terénních programů oblastní charity, a to nákupem osobního automobilu. S pomocí automobilu se tak dostaneme i k lidem, kteří nejsou dosud schopni využít sociální službu, i když by jim mohla pomoci v řešení jejich složité životní situace. Podpoříme také dobrovolnické programy v kutnohorské a čáslavské nemocnici nebo prorodinné aktivity Center Maják, Domek a Kopretina.

Dovolte nám Vás touto cestou pozvat na akci, která ještě v březnu podpoří Tříkrálovou sbírku. Společně s Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec Vás srdečně zveme k online sledování putování slunečního paprsku sedleckou katedrálou. V sobotu 20. března od 17.00 na YouTube kanále Farnosti Sedlec. Recitaci mladých farníků doprovodí na varhany Viktor Darebný a zpěvem Zdeněk Licek.

zdroj: tz OCHKH

RNDr. Robert Otruba

ředitel, statutární zástupce
Tel.: 327 315 719 E-mail: ~hoo8d2gakHlRYUS6akr1W77~bGk9W7r