Výsuvná otočná sedačka umožní klientům s handicapem Charitní pečovatelské služby snadnější a šetrnější přepravu
29. března 2023 Články

Výsuvná otočná sedačka umožní klientům s handicapem Charitní pečovatelské služby snadnější a šetrnější přepravu

Projekt „Nasedat a jedeme“ umožňuje klientům střediska Charitní pečovatelské služby, kteří mají potíže s mobilitou, zůstat součástí společenského dění a žít co nejdéle a nejkvalitněji běžný život. Navíc zjednodušuje a usnadňuje našim pracovníkům v přímé péči fyzickou námahu.

Koncem loňského roku jsme uspěli v grantové výzvě Nadace EP Corporate Group „Doma je doma“ s projektem „Nasedat a jedeme“. Získané finanční prostředky 52 780 Kč jsme použili na úpravu jednoho z aut Charitní pečovatelské služby, a to konkrétně Škody Fabie, která se pro to ukázala jako nejvhodnější. Samotná úprava vozidla spočívá v zabudování výsuvného otočného sedadla a nástupního madla pro snadnější přepravu osob s omezenou mobilitou.

Našimi klienty jsou zejména senioři se ztrátou hybnosti, mnohdy zcela odkázaní na invalidní vozík. Úprava automobilu umožňuje lidem s handicapem déle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Společně s námi se účastní společenského života a aktivizačních akcí, které pro seniory pořádáme.

Díky výsuvnému sedadlu, pořízenému z projektu, jsme schopni  v naléhavých případech, kdy selžou ostatní dostupné možnosti, dopravit imobilního klienta např. do zdravotnického zařízení. „V praxi zaznamenáváme, že tato varianta je ve výsledku mnohem šetrnější a časově méně náročná pro samotného klienta i jeho doprovod. Našimi klienty jsou zejména senioři, trpící omezením či ztrátou hybnosti, stařeckou demencí, a dlouhé čekání na odvoz zpět domů sanitkou je pro ně značně frustrující a fyzicky velmi náročné. Navíc jsou ohroženou věkovou skupinou z epidemiologického hlediska,“ vysvětluje Miroslava Tomíšková, vedoucí Charitní pečovatelské služby.

Díky této formě pomoci lidé s handicapem, žijící ve svém přirozeném prostředí, nemusí zůstat izolováni ve svém bytě a mají možnost kontaktu se svým okolím. Což podporuje jejich fyzickou i psychickou pohodu. Aktivizační setkání pro seniory pořádáme nejen pro naše charitní klienty. Mohou se jich účastnit i senioři z řad veřejnosti. Nejbližší setkání připravujeme na květen s tématem unikátní výstavy Alfonse Muchy, která nás přenese do atmosféry secese. O přesném termínu budeme informovat na webu kutnohorské charity www.kh.charita.cz.

Mgr. Marcela Mommersová

Specialistka komunikace, PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb