Úžasnou adventní atmosféru vykouzlil v neděli 27. listopadu v kostele sv. Jana Nepomuckého Smíšený komorní pěvecký sbor V O X nymburgensis pod profesionálním vedením Jana Mikuška. Výtěžek 146 500 Kč pomůže zaměstnat klienty Centra Přístav navzdory jejich handicapu i v roce 2023.

Úžasnou adventní atmosféru vykouzlil v neděli 27. listopadu v Nepomuku Smíšený komorní pěvecký sbor V O X nymburgensis pod profesionálním vedením Jana Mikuška. Benefiční koncert doprovázela originálním slovem a zasvěceným výkladem k programu Eva Hazdrová Kopecká, moderátorka Českého rozhlasu Vltava. Děkujeme všem posluchačům, kteří přišli a přispěli dobrovolným vstupným nebo zakoupením sponzorské vstupenky nebo si koupili výrobky našich klientů s vánoční tématikou. V místě akce jste nám přispěli 12 300 Kč. Partneři benefice, kterými byli Nadace Divoké husy, Město Kutná Hora, ŘKF Sedlec, ŘKF Arciděkanství Kutná Hora, Lepor s.r.o.,  Foxconn Česká republika, KHnet.info, Korona s.r.o., a ČSOB Leasing, a.s., nám darovali 134 200 Kč. Celkový výtěžek benefičního koncertu je tedy nádherná částka 146 500 Kč. Pomůže nám zaměstnat klienty Centra Přístav v našem rychlém občerstvení i v příštím roce. Za sebe i za ně velice děkujeme.

Za fotografie z koncertu děkujeme Richardovi Karbanovi z Kutnohorského deníku a dále Kutnohorským listům a redakci svoboda.info.

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb