Začíná postní období
17. února 2021 Články

Začíná postní období

Postní almužnou 2021 přispějete třem indickým dětem na vzdělávání v projektu Adopce na dálku.

Popeleční středou vstupujeme do doby postní - přípravy na slavení Velikonoc. S ní přichází tradiční Postní almužna, která bude letos trvat od 17. února do 11. dubna. Postničky - papírové pokladničky budou k dispozici v chrámu sv. Barbory, v kostele Matky Boží Na Náměti a v kostele sv. Matouše v Třeboníně. Do pokladniček můžete během půstu vkládat peníze za odřeknuté radosti a po Velikonocích je přinést zpět do kostela. Vašimi dary přispějete na vzdělání třem indickým dětem v rámci projektu Adopce na dálku.

Postni almuzna 2021_letak

Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající a oltáře nejsou zdobené květinami.

(zdroj: https://khfarnost.cz/cs/2021/02/15/popelecni-streda-v-chramu-sv-barbory/)