Kontakty

Občanská poradna Kutná Hora

Tel.: 733 741 939, 734 823 998
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Pavlína Zahradníková, DiS. - vedoucí Střediska Racek, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Občanská poradna Kutná Hora

Poslání služby

Posláním služby je pomoc jednotlivcům i rodinám v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni v daný okamžik řešit vlastními silami. Cílem je zapojit klienty do aktivního řešení jejich nepříznivé životní situace.

Komu pomáháme?

 • lidem, kteří se ocitli v nouzi, v nepříznivé sociální nebo problémové situaci a pro nedostatek informací nebo osobních schopností nedokážou nebo nemohou tuto situaci sami řešit

Co nabízíme?

Pomoc v oblastech:

 • občansko - právní problematika
 • osobní a rodinný rozpočet
 • dluhy, půjčky, exekuce
 • hledání práce a pomoc při kontaktu se zaměstnavateli
 • vyhledávání bydlení a komunikace s pronajímateli
 • jednání se třetí stranou ve prospěch klienta
 • sociální dávky, vyhledávání a poskytování informací v sociální oblasti
 • rodinné a mezilidské vztahy
 • školství a vzdělávání
 • pomoc porozumět a sepsat různé písemnosti

Naše služby jsou bezplatné.

Otevírací doba Kutná Hora:

pro neobjednané  
pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
středa 8:00 - 12:00
pro objednané   
pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
pátek 8:00 - 12:00
poradenství v terénu dle předchozí domluvy
pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
pátek 8:00 - 12:00

Otevírací doba Zbraslavice:

čtvrtek
V odůvodněných případech lze domluvit i jiný termín. Poradenství poskytujeme i terénní formou v domácnosti klienta.

8:30 - 11:00

Otevírací doba Zruč nad Sázavou:

středa
V odůvodněných případech lze domluvit i jiný termín. Poradenství poskytujeme i terénní formou v domácnosti klienta.
9:00 - 12:00
13:00 - 15:00 pro objednané

Seznam lidí

Pavlína Zahradníková, DiS. - vedoucí Střediska Racek, sociální pracovník
Bc. Lenka Holcová - sociální pracovnice
Mgr. Jan Hornych - sociální pracovník
Šárka Havelková - pracovník v sociálních službách
Monika Kubálková - pracovník v sociálních službách
Helena Karpišová - pracovník v sociálních službách