Noclehárna pro lidi bez domova ve Středisku Atrium

Kde nás najdete

Adresa

Cihlářská 17, Kutná Hora 28401

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Slávka Kunášková

vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Tel.: 731 598 874 E-mail: %enF1Z2cbgnC1~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Noclehárna pro lidi bez domova ve Středisku Atrium

Typ služby
Noclehárny

Poskytovatel
Oblastní charita Kutná Hora

Kraj
Středočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Slávka Kunášková

Registrační číslo služby
6169533

Poslání a cíle

Posláním služby Noclehárny pro Středisku Atrium je poskytnout pomoc a podporu mužům starším 18 let, kteří jsou bez přístřeší, v krizové životní situaci spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování

Další informace

Poslání

Posláním služby Noclehárny pro Středisku Atrium je poskytnout pomoc a podporu mužům starším 18 let, kteří jsou bez přístřeší v krizové životní situaci spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb.

Komu pomáháme

Noclehárna je určena mužům starším 18-ti let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí. Z důvodu nedostatečné kapacity bez možnosti prostory oddělit, není služba zásadně poskytována ženám.

Nabídka služeb

  • vytvoření zázemí při využití noclehu
  • poskytnutí pomoci při vykonání osobní hygieny a péče o sebe a své věci

Otevírací doba

Služba je poskytována denně od 19,00 do 7,00 hodin včetně víkendů a svátků.
K obsazování lůžek dochází v době od 19:00 do 21:00 hodin, kdy musí být rozdělení lůžek ukončeno.

Provozní doba noclehárny: 19:00 – 7:00
Přidělení lůžka: 19:00 – 21:00
Noční klid: 22:00 – 06:00
Budíček: 06:00
Ranní úklid, odchod: 06:00 – 07:00
Uzavření noclehárny: 07:00

Od 1.3.2019 činí cena za poskytovanou službu 70 Kč za jednu noc. Tuto částku uživatel předá službu konajícímu pracovníkovi při podpisu dokumentu – denní záznam.

Kapacita noclehárny - 12 lůžek pro muže
V období, kdy je předpoklad naplnění kapacity a hrozí nebezpečí neuspokojení některých zájemců o službu, rozhoduje o přidělení lůžek pracovník noclehárny.