Charitní pečovatelská služba

Kde nás najdete

Adresa

Trebišovská 611, Kutná Hora 28401

Na koho se můžete obrátit

Miroslava Tomíšková

vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách
E-mail: 8bEy9-5nW5Gy37ic-onjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Charitní pečovatelská služba

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Kutná Hora

Kraj
Středočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Miroslava Tomíšková

Registrační číslo služby
1590094

Poslání a cíle

Posláním Charitní pečovatelské služby je podporovat klienta prostřednictvím terénních služeb při zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života v domácím prostředí. Tato individuální podpora směřuje k lidem, jejichž životní situace je ztížena nemocí, zdravotním omezením nebo vysokým věkem. Služba je poskytována na území města Kutná Hora a v okolních obcích dle aktuální kapacity služby.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, pedikúra

Další informace

Charitní pečovatelská služba

Poslání služby

Pomáháme lidem, jejichž životní situace je ztížena nemocí, zdravotním omezením či stářím, aby mohli co nejdéle, kvalitně a důstojně žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Podporujeme je v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Pomáháme rodinám s dětmi, které se ve své momentální situaci neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme na území města Kutná Hora a v okolních obcích, dle aktuální kapacity.

Komu pomáháme?

 • seniorům
 • lidem se zdravotním postižením
 • lidem s chronickým onemocněním
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věková kategorie: bez omezení věku.
Bezbariérovost: ANO
Dostupnost služby: dle naléhavosti případu a kapacity služby

Co nabízíme?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Rozvoz obědů zajišťujeme v pracovní dny od pondělí do pátku. Stravu převážíme v jídlonosičích s termoobalem, které uživatelům zdarma zapůjčíme. Další informace včetně aktuální ceny obědů získáte v sídle Charitní pečovatelské služby nebo na tel. čísle případně e-mailové adrese viz níže.

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Základní poradenství

Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociálním systému, jsme připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc. Základní poradenství je určeno především pro seniory nebo osoby se zdravotním či jiným handicapem, popř. pro jejich pečující rodinné příslušníky. Jedná se např. o pomoc při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, pomoc s žádostmi o umístění do pobytových zařízení apod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Doplňkové služby pro klienty:

Otevírací doba:

Pečovatelská služba pondělí - neděle, svátky 7:00 - 19:00
Pedikúra

pondělí - pátek,       dle telefonické domluvy

 
Půjčovna zdravotních
a kompenzačních pomůcek

dle telefonické domluvy

 

Služby jsou poskytovány za úhradu dle platných ceníků v roce 2022:

Ceník Charitní pečovatelské služby od 1.10.2022                               Přehled úhrad za vypůjčené pomůcky v roce 2022

Ceník_Pečovatelské_služby_od 1.10.2022-1

Přehled úhrad za vypůjčené pomůcky 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník pedikúry 2022