Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova ve Středisku Atrium

Kde nás najdete

Adresa

Cihlářská 17, Kutná Hora 28401

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Slávka Kunášková

vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Tel.: 731 598 874 E-mail: %enF1Z2cbgnC1~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova ve Středisku Atrium

Typ služby
Nízkoprahová denní centra

Poskytovatel
Oblastní charita Kutná Hora

Kraj
Středočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Slávka Kunášková

Registrační číslo služby
3930580

Poslání a cíle

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra v Kutné Hoře je poskytovat osobám bez přístřeší takové činnosti, které pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Ta je spojena se zajištěním základních lidských potřeb.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra v Kutné Hoře je poskytovat osobám bez přístřeší takové činnosti, které pomohou řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Ta je spojena se zajištěním základních lidských potřeb.

Komu pomáháme

Služba je určena lidem bez rozdílu pohlaví, náboženské či etnické příslušnosti. Mužům a ženám starších 18 let, zdržujících se v Kutné Hoře a okolí, kteří se octli v krizové životní situaci a bez domova.

Nabídka služeb

Služby jsou poskytovány zdarma, nebo dle aktuálních ceníků,  osoby hradí úhradu za stravu ve výši stanovené poskytovatelem zákona č. 108/2006 Sb., dle § 76 odst.3.

Poskytnutí stravy, nebo podmínek při zajištění stravy - Aktivity spočívají v poskytnutí teplých nápojů (káva, čaj) nebo přípravy polévky. V případě potřeby je klientovi poskytnuto pečivo. Smyslem této aktivity je, aby klient měl každý den zajištěnu alespoň základní potravinovou pomoc.

Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – sprchování, holení, použití WC, hygienické potřeby, poskytnutí ošacení a praní prádla – dle vnitřních pravidel

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • Pomoc s vyplňováním formulářů, tiskopisů
 • Pomoc při řešení problematiky s bydlením a ubytováním
 • Pomoc při komunikaci s léčebnami a lékařem
 • Pomoc při komunikaci se soudy, Probační a mediační službou, Policií ČR a dalšími institucemi
 • Pomoc při komunikaci s exekutory
 • Pomoc směřujících k nalezení zaměstnání
 • Doprovázení na úřady, lékařům a různé instituce
 • Pomoc při upevnění a obnovení kontaktu s rodinou
 • Využití telefonu zdarma (při řešení problematiky bydlení, zaměstnání, úřady, lékař)
 • Vydávání úvěrové přepravenky (pro vyřizování záležitostí na úřadech, k lékaři a dalších institucí) mimo město Kutná Hora. Vydává se po posouzení pracovníkem NDC tj. jednosměrná/zpáteční, den vystavení, opakovaná.

Základní sociální poradenství

Aktivity spočívají v poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace – kam se obrátit, o co žádat (dávky pomoci hmotné nouzi, důchody, řešení dluhů, exekucí, návaznost na adresář kontaktů a odborné sociální poradenství), poskytnutí informace o základních právech a povinnostech, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a vzniku závislosti na sociální službě.

Otevírací doba

Období poskytované služby: po celý rok
Čas poskytované služby: 

Pondělí - čtvrtek 8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
Pátek (pouze v zimním období listopad - duben) 8:30 - 11:30