Terénní programy oblastní charity

Kde nás najdete

Adresa

Cihlářská 17, Trebišovská 611, Kutná Hora 28401

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Slávka Kunášková

vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník, vedoucí služby Terénní programy oblastní charity
Tel.: 731 598 874 E-mail: %enF1Z2cbgnC1~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Terénní programy oblastní charity

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Oblastní charita Kutná Hora

Kraj
Středočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Mgr. Slávka Kunášková

Registrační číslo služby
1228652

Poslání a cíle

X

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Další informace

Poslání

Posláním terénních programů je oslovit klienty, kteří potřebují pomoc, ale sami jí nevyhledávají nebo k ní nemají přístup a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Služba je poskytována na území Kutné Hory a okolí.

Komu pomáháme

 • osobám bez přístřeší
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnickým menšinám

Nabídka služeb:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí): kontaktování klienta, prohlubování vztahu, zprostředkování základních informací, rozhovory o běžných věcech odehrávajících se ve společenském prostředí (o dění ve městě, státě…) klient tak získává povědomí o společenském uspořádání a dění. Dále hovory o vztahových a osobních věcech klienta – prostřednictvím takto směrovaných hovorů klient získává lepší orientaci ve vztazích.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např. vyřizování osobních a dalších dokladů, listin, pomoc při řešení pohledávek a závazků,  pomoc při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, evidence na Úřadu práce, pomoc s vyřizováním důchodů, zprostředkování kontaktu se sociálním odborem města aj.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - vyhledání a zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky, podpůrné rozhovory o rodinných vztazích, zprostředkování kontaktu s duchovními společenstvími aj. Dále pomoc a podpora při zajištění návazných sociálních služeb (zprostředkování hygieny, ošacení, potravinová pomoc), hledání ubytování, podpora a pomoc při hledání zaměstnání aj.
 • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod - hovory na témata závislostí a boje s nimi, informace o službách pro osoby se závislostmi, příprava osoby na vstup do služeb pro osoby se závislostí, hovory o zdravotních rizicích spojených s pobytem na ulici, hovory a řešení zdravotního stavu (informace o očkování, lékařské péči, užívání léků, zlepšení životosprávy), zprostředkování či poskytnutí materiální pomoci (deky, vitamíny, potraviny) – dle možností, mimořádně aj.
 • Základní sociální poradenství

  Všechny uvedené činnosti jsou poskytovány zdarma.

Místo a čas poskytování sociální služby Terénní programy oblastní charity:

Provozní doba Střediska Atrium  
Pondělí - čtvrtek 8.00 – 11.30; 13.00 – 15.00 
Pátek  8.00 – 11.30 

Provozní doba Střediska Racek (Rozšíření místa poskytování služby na adresu Tylova 494, 28401 Kutná Hora od 1.4.2021)

 
Pondělí - čtvrtek 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 
Pátek 8.00 – 12.00

Místo poskytované služby:

Otevřená scéna (přímo na ulici) na území města Kutné Hory a okolí.