Jak si požádat o příspěvek na péči?
1. října 2020 Články

Jak si požádat o příspěvek na péči?

Paní Milena se stále více stará o otce, který je ve starobním důchodu a jeho zdravotní stav se zhoršuje. Mám nárok na nějaké sociální dávky? Jeden z častých dotazů, se kterým se lidé obrací na Občanskou poradnu, která funguje při Středisku Racek kutnohorské Oblastní charity.

V tomto případě pracovníci Občanské poradny radí paní Mileně, aby si vyřídila příspěvek na péči. O dávku, ale nemůže zažádat ona, ale přímo její otec. Příspěvek na péči se poskytuje osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

Z příspěvku si pak může hradit služby asistentů sociální péče, pomoc rodiny a blízkých, péči registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo třeba lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu. Úřad práce přitom může kontrolovat, jak člověk s dávkou nakládá.

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Samotné řízení o přiznání příspěvku na péči má dvě části:

  • Sociální pracovník příslušného Úřadu práce provede sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele – u něj doma. Zjišťuje, co zvládne sám, s čím potřebuje pomoci.
  • Druhou částí je posouzení stupně závislosti osoby okresní správou sociálního zabezpečení, která vychází ze zdravotní zprávy od praktického lékaře (a ostatních specialistů).

Rozlišují se čtyři stupně závislosti – lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost, úplná závislost. Dle toho se odvíjí též výše dávky, která je vyplácena měsíčně (880 Kč - 13.200 Kč).

S vyplněním žádosti vám rádi pomohou pracovníci Očanské poradny, případně zodpoví další dotazy na tel. č. 733 741 939 nebo 733 755 970.

S čím vším Vám Občanská poradna poradí? Kam můžete zavolat? Potřebujete osobní schůzku? Pro více informací klikněte ZDE.

Bc. Tereza Tichá

sociální pracovník
Tel.: 734 435 307 E-mail: a.EobZ2l4-ukQOQc35uuO15j4mnCO1p