Kontakty

Rodinné centrum Kopretina

Tel.: 327 323 327, 733 741 171
Kostelní náměstí 186, Čáslav, 286 01
Vedoucí služby: Bc. Terezie Tichá, DiS. - vedoucí RC Kopretina, pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

Rodinné centrum Kopretina

Poslání Rodinného centra

Rodinné centrum slouží k podpoře rodičovství a rodin. Sloužíme zároveň jako centrum osvěty. Naším posláním je zabránit společenské izolaci maminek na mateřské dovolené. Veškerými programy, které nabízíme, chceme dosáhnout toho, aby žádná žena nebrala své mateřství jako těžké břemeno, ale jako radostnou životní náplň.

Komu pomáháme?

  • rodičům s dětmi různého věku
  • maminkám i tatínkům na mateřské dovolené

Co nabízíme?

Programy pro rodiče s dětmi různého věku, které slouží k podpoře rodičovství a rodiny:

  • prostor pro rodiče k výměně zkušeností
  • hernu pro děti, krátkodobé hlídání
  • zájmové kroužky pro děti, vzdělávací aktivity pro rodiče, besedy, přednášky
  • jednodenní akce, letní týdny prázdninových aktivit
  • možnost doprovázení dětí ze školy a družiny na zájmové aktivity v jiných zařízeních

Otevírací doba:

Pondělí - pátek 8:00 - 12:00

logo_NEW_sit pro rodinu


Naše rodinné centrum je členským
centrem
Sítě pro rodinu.

 

 

 

Seznam lidí

Bc. Terezie Tichá, DiS. - vedoucí RC Kopretina, pracovník v sociálních službách
Kamila Černá - pracovník v sociálních službách
Dana Hamsová - pracovník v sociálních službách
Ing. Monika Vítková - pracovník v sociálních službách
Patrik Musil - pracovník v sociálních službách