Nová auta Oblastní charity Kutná Hora zvýší dostupnost sociálních služeb v regionu
30. července 2020 Články

Nová auta Oblastní charity Kutná Hora zvýší dostupnost sociálních služeb v regionu

Během jednoho týdne si zástupci Oblastní charity Kutná Hora převzali čtyři nová auta, která pomohou zvýšit dostupnost sociálních služeb pro více rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním, pro  seniory i lidi s handicapem. 

Nová auta budou používat poradkyně rané péče a aktivizační služby Střediska Na Sioně a sociální pracovnice nově rekonstruovaného Centra Přístav. Auta byla pořízena z peněz dárcovských výzev, benefičních akcí, tříkrálové sbírky, grantového programu i projektu dotovaného Evropskou unií.

FOTOGALERIE

Tři z nových automobilů poputují do Střediska Na Sioně. Jeden z nich nahradí dosluhující Fabii z roku 2002. K pořízení auta směřovaly dárcovské výzvy „Dáme auto“ a mnoho benefičních akcí. „Abychom vybrali potřebné finanční prostředky, vymysleli jsme spoustu benefičních akci. Například jsme pouštěli kačenky po Vrchlici, zorganizovali benefiční bowlingový turnaj pro firmy Sion Charity cup 2019, vybíralo se při charitativním florbalovém utkání v hale na Klimešce nebo se naléval charitativní adventní svařáček na vánočních trzích na Palackého náměstí a mnohé další,“ říká Tereza Šedivcová, manažerka Střediska Na Sioně. Celkem jsme díky štědrým dárcům z řad veřejnosti, místních firem a organizací vybrali 266 100 Kč.

Druhá Fabie je uhrazena z jubilejní Tříkrálové sbírky, kde záměrem roku 2020 bylo pořízení osobního auta pro terénní aktivizační službu pro rodiny s dětmi a ranou péči. Přesně podle pravidel rozdělení výtěžku sbírky, zůstává 65 % vykoledovaných prostředků v regionu, kde byly vybrány.

Škodu Octavii se nám podařilo získat díky dubnové výzvě ŠKODA AUTO a jejímu grantovému programu MOBILITA pro organizace poskytující terénní sociální služby. Ve výzvě jsme uspěli a stali se jednou z obdarovaných organizací.

Obě auta spolu se Škodou Octavií rozšíří počet služebních vozů Střediska Na Sioně. Poradkyně rané péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak nebudou muset omezovat nebo odkládat návštěvy dětí v rodinách z důvodu nedostupného auta, jako se dělo doposud. „Ročně navštívíme více než 120 rodin a najezdíme při tom více než 30 000 kilometrů. Každým rokem počet rodin, které potřebují naši pomoc, stoupá. Kapacita služby je již dva roky naplněna,“ říká Markéta Sieglová, vedoucí Střediska Na Sioně a dodává: „nová auta nám přispějí k navýšení úvazků poradců a rozšíření kapacity služby rané péče o deset rodin na 85 rodin, kterým budeme moci v jednu dobu pomáhat.“

Poslední auto je hrazeno z projektu „Plujeme do Přístavu“ (reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002371) a budou ho využívat pracovníci Centra Přístav, které poskytuje služby sociální rehabilitace, aktivizační programy pro seniory  a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutickou dílnu. „Služby centra navštěvují lidé, kteří nechtějí sedět doma, ale naopak aktivně žít. Jedná se o osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním a seniory, které podporujeme v jejich samostatnosti a začlenění do společnosti,“  říká Markéta Machanová a dodává, „nové auto přispěje k vyšší dostupnosti zejména terénních služeb pro seniory z okolí Kutné Hory.“

„Auta potřebná pro sociální služby nelze z běžných dotačních prostředků získat, proto se snažíme vyvíjet aktivity, které přispívají k obnově vozového parku charity. To nám napomáhá k udržení a zejména navýšení rozsahu poskytovaných terénních a aktivizačních služeb,“ říká RNDr. Robert Otruba, ředitel Oblastní charity Kutná Hora a dodává: „největší přínos to má samozřejmě pro naše klienty a zejména pro ty nové, které nemusíme odmítat. Touto cestou bych rád poděkoval všem dárcům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k  pořízení nových automobilů pro naši charitu.

tisková zpráva Oblastní charity Kutná Hora

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb