Podporuje nás Evropská unie

PROJEKT "DĚTSKÁ SKUPINA MAJÁČEK"

Logo OPZ barevné

 

 

 

Dětská skupina Majáček byla zaregistrovaná  k 1.11.2022,  v rámci projektu č.  CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017401
a je financována z Evropského sociálního fondu.
Dokumenty ke stažení: Provozní řád a Plán výchovy

PROJEKT "ROZŠÍŘENÍ OBČANSKÉ PORADNY"

EU_ESF_OPZ

Z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost byla poskytnuta dotace na realizaci projektu Občanská poradna Kutná Hora, rozšíření služeb na území MAS registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015816, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt je realizován od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

Účelem projektu je poskytování služby odborného sociálního poradenství pro obyvatele žijící na území Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s. v ambulatní formě. Budou zároveň nastaveny i nové formy poskytování služby využitím moderních nástrojů. Projekt tak zajistí službu odborného sociálního poradenství v místech, kde dnes služba chybí. Služba se také dostane k obyvatelům v odlehlejších a dopravně hůže obsloužených místech území MAS Lípa pro venkov z.s.

logo_MAS Lípa pro venkov z.s.

PROJEKT "PLUJEME DO PŘÍSTAVU"

IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

 

Projekt „Plujeme do Přístavu“, reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002371 na koupi a rekonstrukci budovy pro středisko A+D byl podpořen z EU - Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Fotodokumentace RNDr. Robert Otruba

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální rehabilitacesociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny, což jsou ambulantní a terénní sociální služby poskytované Oblastní charitou Kutná Hora ve Středisku A+D (od 1. 1. 2020 nový název Centrum Přístav). Realizací projektu dojde k přestěhování těchto sociálních služeb do nově pořízeného a zrekonstruovaného objektu, středisko bude mít nový název Přístav. K naplnění cíle projektu má přispět i pořízení jednoho nového automobilu pro poskytování terénní formy služeb.

Projekt "Plujeme do Přístavu" můžete podpořit i Vy finančním darem
na účet České spořitelny číslo: 441888359/0800, VS pro dary 289.

Pozvánka na Dny otevřených dveří nově zrekonstruované budovy Centra Přístav

Slavnostní otevření a dny otevřených dveří Centra Přístav v září 2021.

Fotoarchiv Českého muzea stříbra Kutná Hora, č. 104_86   Fotoarchiv České muzeum stříbra Kutná Hora, č. 484_86Projekt Zmizelá Kutná Hora, 1895_aut.nez._soukrom._b.č._pFotodokumentace RNDr. Robert Otruba

 

  

Nejstarší foto budovy, cca 1880,           Foto budovy, cca r. 1895,                  Historický snímek Kláštera Vorši-             Nové Centrum sociálních služeb
zdroj: České muzeum stříbra                zdroj: České muzeum stříbra         lek - Ústav pro vzdělávání učitelek           Přístav v Kutné Hoře po rekonstrukci
v Kutné Hoře č. f. 104/86                         v Kutné Hoře č. f. 484/86                 zdroj: www.zmizelakutnahora.cz


Historie budovy je spjata s dějinami kutnohorského konventu řádu sv. Vořšily, která se začíná psát začátkem 18. století.  Školní budova byla původně barokní jednopatrový objekt. Z kapacitních důvodů se postupně rozrůstala o další dvě patra. Budova sloužila jako cvičná obecná škola, kde získávaly praxi žákyně učitelského ústavu. Později za první republiky se začaly rozvíjet i sociální služby a spolupráce s Československým červeným křížem. S nacistickou okupací se existence učitelského ústavu uzavírá. Po válce se sice život vrátil do normálních kolejí, ale rok 1948 se stal Voršílskému klášteru osudným a škola byla uzavřena. Čtyři desetiletí sedal na památku voršilské školy prach. Až na začátku devadesátých let dvacátého století získává řád sv. Voršily budovy kláštera a s ním i bývalou cvičnou školu v restitucích zpět do svého vlastnictví.