Podporuje nás Evropská unie

Projekt Plujeme do Přístavu

IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

 

Projekt „Plujeme do Přístavu“, reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002371 na koupi a rekonstrukci budovy pro středisko A+D byl podpořen z EU - Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Fotodokumentace RNDr. Robert Otruba

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální rehabilitacesociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny, což jsou ambulantní a terénní sociální služby poskytované Oblastní charitou Kutná Hora ve Středisku A+D (od 1. 1. 2020 nový název Centrum Přístav). Realizací projektu dojde k přestěhování těchto sociálních služeb do nově pořízeného a zrekonstruovaného objektu, středisko bude mít nový název Přístav. K naplnění cíle projektu má přispět i pořízení jednoho nového automobilu pro poskytování terénní formy služeb.

Projekt "Plujeme do Přístavu" můžete podpořit i Vy finančním darem
na účet České spořitelny číslo: 441888359/0800, VS pro dary 289.

 

Fotoarchiv Českého muzea stříbra Kutná Hora, č. 104_86   Fotoarchiv České muzeum stříbra Kutná Hora, č. 484_86Projekt Zmizelá Kutná Hora, 1895_aut.nez._soukrom._b.č._pFotodokumentace RNDr. Robert Otruba

 

  

Nejstarší foto budovy, cca 1880,           Foto budovy, cca r. 1895,                  Historický snímek Kláštera Vorši-             Nové Centrum sociálních služeb
zdroj: České muzeum stříbra                zdroj: České muzeum stříbra         lek - Ústav pro vzdělávání učitelek           Přístav v Kutné Hoře po rekonstrukci
v Kutné Hoře č. f. 104/86                         v Kutné Hoře č. f. 484/86                 zdroj: www.zmizelakutnahora.cz


Historie budovy je spjata s dějinami kutnohorského konventu řádu sv. Vořšily, která se začíná psát začátkem 18. století.  Školní budova byla původně barokní jednopatrový objekt. Z kapacitních důvodů se postupně rozrůstala o další dvě patra. Budova sloužila jako cvičná obecná škola, kde získávaly praxi žákyně učitelského ústavu. Později za první republiky se začaly rozvíjet i sociální služby a spolupráce s Československým červeným křížem. S nacistickou okupací se existence učitelského ústavu uzavírá. Po válce se sice život vrátil do normálních kolejí, ale rok 1948 se stal Voršílskému klášteru osudným a škola byla uzavřena. Čtyři desetiletí sedal na památku voršilské školy prach. Až na začátku devadesátých let dvacátého století získává řád sv. Voršily budovy kláštera a s ním i bývalou cvičnou školu v restitucích zpět do svého vlastnictví.

 

EU_ESF_OPZ

 

 

 

Z dotace pro poskytování sociálních služeb z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost (smlouva č. S-1333/SOC/2020 jsou pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 financovány tyto sociální služby: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Rodinného centra Kopretina a Centra Domek v Čáslavi
Střediska Na Sioně, Centra Maják a Střediska Racek v Kutné Hoře.

Sociálně terapeutické dílny Centra Přístav

Sociální rehabilitace Centra Přístav a Střediska Atrium