Přihláška do kurzu Blíž k seniorům - gerontooblek

Souhlas se zpracováním osobních údajů

S výše uvedenými údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zájemce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu výše uvedených pro evidenci zájemce o akreditovaný kurz Blíž k seniorům a k vyhotovení Osvědčení o absolvování kurzu. Zájemce potvrzuje, že byl seznámen se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře, a že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a poskytovány dobrovolně. Je si vědom, že je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Odesláním tohoto formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

šestplusjedna=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.